MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Szabó József adatai (2022.07.05)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
64
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
17
323
446
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
26
186
324
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
21
58
118
II. Könyvek
1
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
1
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
0
1
magyar nyelvű
---
0
0
0
b) Könyv, szerkesztőként 2
0
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
---
---
magyar nyelvű
---
0
---
---
III. Könyvrészlet
26
---
---
---
idegen nyelvű
---
11
22
62
magyar nyelvű
---
15
9
14
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
99
---
---
---
idegen nyelvű
---
53
64
111
magyar nyelvű
---
46
25
37
Közlemények összesen (I.-IV.)
190
---
687
Absztrakt3
67
---
15
28
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
127
---
29
39
Összes tudományos közlemény
384
---
731
Hirsch index5
18
---
---
---
Oktatási művek
2
---
---
---
Felsőoktatási művek
2
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
2
2
3
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
13
---
---
---
Folyóiratcikk
12
1
2
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
1
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
7
---
0
0
További közlemények7
0
0
0
Egyéb szerzőség8
1
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
0
0
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
84
164
Összes közlemény és összes idézőik
407
---
818
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2022. júl. 5. 1:28