MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Vasa László adatai (2021.11.27)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
121
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
66
448
485
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
20
110
117
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
35
114
122
II. Könyvek
15
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
5
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
3
3
magyar nyelvű
---
4
28
33
b) Könyv, szerkesztőként 2
10
---
---
---
idegen nyelvű
---
5
---
---
magyar nyelvű
---
5
---
---
III. Könyvrészlet
33
---
---
---
idegen nyelvű
---
13
35
36
magyar nyelvű
---
20
6
6
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
97
---
---
---
idegen nyelvű
---
71
78
82
magyar nyelvű
---
26
5
5
Közlemények összesen (I.-IV.)
266
---
827
889
Absztrakt3
14
---
3
3
Kutatási adat
1
8
9
További tudományos művek4
34
---
20
21
Összes tudományos közlemény
315
---
858
922
Hirsch index5
21
---
---
---
Oktatási művek
24
---
---
---
Felsőoktatási művek
10
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
5
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
5
3
3
Oktatási anyag
14
---
1
1
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
2
---
---
---
Folyóiratcikk
2
2
2
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
3
---
0
0
További közlemények7
1
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
23
25
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
117
120
Összes közlemény és összes idézőik
345
---
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2021. nov. 27. 6:48