MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Gubán Miklós adatai (2021.11.30)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
23
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
8
65
75
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
2
0
1
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
7
42
45
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
6
5
6
II. Könyvek
6
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
4
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
0
0
magyar nyelvű
---
3
1
1
b) Könyv, szerkesztőként 2
2
---
---
---
idegen nyelvű
---
2
---
---
magyar nyelvű
---
0
---
---
III. Könyvrészlet
29
---
---
---
idegen nyelvű
---
17
47
54
magyar nyelvű
---
12
11
18
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
20
---
---
---
idegen nyelvű
---
11
11
16
magyar nyelvű
---
9
1
2
Közlemények összesen (I.-IV.)
78
---
183
218
Absztrakt3
5
---
1
1
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
12
---
20
29
Összes tudományos közlemény
95
---
204
248
Hirsch index5
8
---
---
---
Oktatási művek
21
---
---
---
Felsőoktatási művek
7
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
7
17
21
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
14
---
13
14
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
0
---
---
---
Folyóiratcikk
0
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
0
---
0
0
További közlemények7
11
2
2
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
0
0
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
25
25
Összes közlemény és összes idézőik
127
---
261
310
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2021. nov. 30. 21:59