MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Pongrácz Rita adatai (2022.06.26)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
125
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
57
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
33
382
505
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
35
72
88
II. Könyvek
14
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
3
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
13
13
magyar nyelvű
---
2
0
0
b) Könyv, szerkesztőként 2
11
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
---
---
magyar nyelvű
---
10
---
---
III. Könyvrészlet
46
---
---
---
idegen nyelvű
---
12
43
45
magyar nyelvű
---
34
11
17
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
214
---
---
---
idegen nyelvű
---
115
53
121
magyar nyelvű
---
99
33
44
Közlemények összesen (I.-IV.)
399
---
Absztrakt3
294
---
28
37
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
39
---
11
13
Összes tudományos közlemény
732
---
Hirsch index5
25
---
---
---
Oktatási művek
10
---
---
---
Felsőoktatási művek
9
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
1
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
5
2
2
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
3
0
0
Oktatási anyag
1
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
16
---
---
---
Folyóiratcikk
14
3
4
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
2
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
2
---
0
0
További közlemények7
10
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
0
0
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
107
138
Összes közlemény és összes idézőik
770
---
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2022. jún. 26. 10:13