MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Pongrácz Rita adatai (2021.10.18)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
121
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
57
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
31
360
483
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
33
69
84
II. Könyvek
13
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
3
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
13
13
magyar nyelvű
---
2
0
0
b) Könyv, szerkesztőként 2
10
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
---
---
magyar nyelvű
---
9
---
---
III. Könyvrészlet
44
---
---
---
idegen nyelvű
---
12
27
28
magyar nyelvű
---
32
8
14
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
216
---
---
---
idegen nyelvű
---
116
52
118
magyar nyelvű
---
100
33
44
Közlemények összesen (I.-IV.)
394
---
Absztrakt3
287
---
18
27
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
37
---
12
15
Összes tudományos közlemény
718
---
Hirsch index5
25
---
---
---
Oktatási művek
9
---
---
---
Felsőoktatási művek
8
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
1
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
5
2
2
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
2
0
0
Oktatási anyag
1
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
16
---
---
---
Folyóiratcikk
14
3
4
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
2
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
1
---
0
0
További közlemények7
8
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
0
0
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
87
112
Összes közlemény és összes idézőik
752
---
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2021. okt. 18. 19:07