MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Barzó Tímea adatai (2021.08.06)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
42
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
3
1
1
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
2
2
3
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
37
54
67
II. Könyvek
14
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
6
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
0
0
magyar nyelvű
---
5
31
31
b) Könyv, szerkesztőként 2
8
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
---
---
magyar nyelvű
---
7
---
---
III. Könyvrészlet
86
---
---
---
idegen nyelvű
---
5
1
1
magyar nyelvű
---
81
42
44
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
9
---
---
---
idegen nyelvű
---
6
0
0
magyar nyelvű
---
3
1
1
Közlemények összesen (I.-IV.)
151
---
132
148
Absztrakt3
1
---
0
0
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
84
---
10
10
Összes tudományos közlemény
236
---
142
158
Hirsch index5
6
---
---
---
Oktatási művek
22
---
---
---
Felsőoktatási művek
22
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
15
24
24
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
7
9
13
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
0
---
---
---
Folyóiratcikk
0
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
0
---
0
0
További közlemények7
2
1
1
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
9
9
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
97
98
Összes közlemény és összes idézőik
260
---
282
303
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2021. aug. 6. 6:40