MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Pethő József adatai (2024.04.12)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások 1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
70
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
2
0
0
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
1
4
4
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
7
4
4
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
60
67
69
II. Könyvek
17
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
5
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
1
1
magyar nyelvű
---
4
102
108
b) Könyv, szerkesztőként2
12
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
---
---
magyar nyelvű
---
11
---
---
III. Könyvrészlet
65
---
---
---
idegen nyelvű
---
5
3
3
magyar nyelvű
---
60
77
81
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
18
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
18
44
44
Közlemények összesen (I.-IV.)
170
---
302
314
Absztrakt3
19
---
0
0
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
68
---
11
11
Összes tudományos közlemény
257
---
313
325
Hirsch index5
8
---
---
---
Oktatási művek
10
---
---
---
Felsőoktatási művek
3
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
3
42
43
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
7
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
6
---
---
---
Folyóiratcikk
5
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
1
1
1
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
6
---
0
0
További közlemények7
1
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
22
22
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
38
38
Összes közlemény és összes idézőik
280
---
416
429
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
¹ A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
² Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
³ Csak a tudományos jellegű absztraktok.
⁴ Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
⁵ A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
⁶ Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
⁷ Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
⁸ Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2024. ápr. 12. 15:53