Kárpáti István tudományos és oktatási közleményeinek összefoglalása MTA V. Orvostudományi Osztály (2024.02.21)
Tudományos és oktatási közlemények
Száma
Hivatkozások 1
Összesen
Részletezve
Független
Összesen
I. Folyóiratcikk 2
50
---
---
---
szakcikk, nemzetközi folyóiratban, idegen nyelvű
---
14
292
369
szakcikk, hazai idegen nyelvű
---
4
4
5
szakcikk, magyar nyelvű
---
27
8
9
szakcikk, sokszerzős, érdemi szerzőként 3
---
0
0
0
összefoglaló közlemény
---
3
2
2
rövid közlemény
---
2
4
5
II. Könyv
5
---
---
---
a) Szakkönyv, kézikönyv, tankönyv szerzőként
0
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
0
0
0
aa) Felsőoktatási tankönyv
---
0
0
0
b) Szakkönyv, kézikönyv, konferenciakötet, tankönyv szerkesztőként
5
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
---
---
magyar nyelvű
---
3
---
---
bb) Felsőoktatási tankönyv
---
2
III. Könyvrészlet
19
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
18
0
0
cc) Felsőoktatási tankönyvfejezet
---
1
0
0
IV. Konferenciaközlemény 4
3
---
0
0
Oktatási közlemények összesen (II.aa,bb-III.cc)
---
3
0
0
Tudományos közlemények összesen (I.-IV)
74
310
390
Tudományos és oktatási közlemények összesen (I-IV.)
77
---
310
390
V. További tudományos művek
6
---
---
---
További  tudományos művek, ide értve a nem teljes folyóiratcikkeket és a nem ismert lektoráltságú folyóiratokban megjelent teljes folyóiratcikkeket is
---
5
0
0
Szerkesztőségi levelezés, hozzászólások, válaszok
---
1
0
0
Oltalmak (szabadalmak)
---
0
0
0
VI. Hivatkozott absztraktok 5
0
---
0
0
Összes hivatkozás 1
---
---
310
390
Hirsch index 6
11
---
---
---
g index 6
20
---
---
---
Speciális tudománymetriai adatok
Száma
Összes hivatkozás
Első szerzős teljes folyóiratcikkek száma 2
7
17
Utolsó szerzős teljes folyóiratcikkek száma 2
5
0
A tudományos fokozat (PhD) elnyerése utáni (2003) teljes tudományos folyóiratcikkek száma
12
91
Az utolsó 10 év (2014 - 2024) tudományos, teljes, lektorált tudomáyos folyóiratcikkeinek száma
2
0
A legmagasabb hivatkozottságú közlemény hivatkozásainak száma (az összes hivatkozás százalékában)
94
24,10%
Hivatkozások száma, amelyek nem szerepelnek a WoS/Scopus rendszerben
---
23
Jelentés, guideline
1
0
Csoportos (multicentrikus) közleményben kollaborációs közreműködő 7
0
0
Megjegyzések:
1 a disszertáció és egyéb típusú hivatkozás nélküli, a WoS és/vagy Scopus rendszerben nyilvántartott adatok
2 lektorált, tudományos folyóiratban
3 a szerző írásban nyilatkozik, hogy érdemi szerzői hozzájárulásával készültek szerzőként jegyzett közleményei, és az érdemi hozzájárulást dokumentálni tudja
4 konferenciaközlemény folyóiratban, könyvben vagy egyéb konferenciakötetben
5 nem-hivatkozott absztrakt itt nem kerül az összesítésbe
6 a disszertáció és egyéb típusú hivatkozás nélküli összes hivakozással számolva. A Hirsch és a g index definíciója
7 közreműködés esetén a csoportos szerzőségű közlemények hivatkozottsága külön értékelendő, és nem számítható be az összesített hivatkozások közé
n.a. = nincs adat
2024. febr. 21. 8:34