MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Tózsa István adatai (2021.11.27)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
83
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
4
8
9
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
8
3
4
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
71
54
63
II. Könyvek
24
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
8
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
4
4
magyar nyelvű
---
7
13
13
b) Könyv, szerkesztőként 2
16
---
---
---
idegen nyelvű
---
3
---
---
magyar nyelvű
---
13
---
---
III. Könyvrészlet
48
---
---
---
idegen nyelvű
---
21
8
9
magyar nyelvű
---
27
6
6
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
20
---
---
---
idegen nyelvű
---
10
10
10
magyar nyelvű
---
10
3
3
Közlemények összesen (I.-IV.)
175
---
109
121
Absztrakt3
2
---
0
0
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
108
---
28
28
Összes tudományos közlemény
285
---
137
149
Hirsch index5
5
---
---
---
Oktatási művek
24
---
---
---
Felsőoktatási művek
19
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
3
1
1
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
10
14
15
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
6
1
1
Oktatási anyag
5
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
46
---
---
---
Folyóiratcikk
38
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
8
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
22
---
0
0
További közlemények7
2
0
0
Egyéb szerzőség8
2
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
19
19
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
24
24
Összes közlemény és összes idézőik
381
---
196
209
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2021. nov. 27. 21:47