MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Bottlik Zsolt adatai (2023.03.21)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások 1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
55
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
20
83
131
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
6
33
42
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
29
67
74
II. Könyvek
22
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
10
---
---
---
idegen nyelvű
---
6
27
27
magyar nyelvű
---
4
154
155
b) Könyv, szerkesztőként2
12
---
---
---
idegen nyelvű
---
7
---
---
magyar nyelvű
---
5
---
---
III. Könyvrészlet
50
---
---
---
idegen nyelvű
---
35
15
17
magyar nyelvű
---
15
16
16
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
13
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
0
0
magyar nyelvű
---
12
9
11
Közlemények összesen (I.-IV.)
140
---
404
473
Absztrakt3
21
---
4
8
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
53
---
25
28
Összes tudományos közlemény
214
---
433
509
Hirsch index5
10
---
---
---
Oktatási művek
1
---
---
---
Felsőoktatási művek
1
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
1
1
1
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
24
---
---
---
Folyóiratcikk
23
2
2
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
1
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
0
---
0
0
További közlemények7
0
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
6
6
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
25
25
Összes közlemény és összes idézőik
239
---
467
543
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
¹ A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
² Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
³ Csak a tudományos jellegű absztraktok.
⁴ Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
⁵ A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
⁶ Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
⁷ Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
⁸ Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2023. márc. 21. 22:14