MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Váradi Monika Mária adatai (2023.03.29)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások 1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
47
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
9
192
193
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
3
12
12
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
35
289
290
II. Könyvek
6
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
2
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
2
6
6
b) Könyv, szerkesztőként2
4
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
---
---
magyar nyelvű
---
4
---
---
III. Könyvrészlet
54
---
---
---
idegen nyelvű
---
18
114
114
magyar nyelvű
---
36
266
267
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
5
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
0
0
magyar nyelvű
---
4
10
10
Közlemények összesen (I.-IV.)
112
---
889
892
Absztrakt3
8
---
1
1
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
14
---
23
24
Összes tudományos közlemény
134
---
913
917
Hirsch index5
15
---
---
---
Oktatási művek
5
---
---
---
Felsőoktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
5
---
25
25
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
2
---
---
---
Folyóiratcikk
2
1
1
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
1
---
0
0
További közlemények7
0
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
76
76
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
34
34
Összes közlemény és összes idézőik
142
---
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
¹ A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
² Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
³ Csak a tudományos jellegű absztraktok.
⁴ Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
⁵ A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
⁶ Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
⁷ Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
⁸ Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2023. márc. 29. 10:22