MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Pap Norbert adatai (2021.05.07)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
80
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
19
185
267
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
10
31
45
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
51
131
244
II. Könyvek
41
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
10
---
---
---
idegen nyelvű
---
5
23
42
magyar nyelvű
---
5
116
137
b) Könyv, szerkesztőként 2
31
---
---
---
idegen nyelvű
---
9
---
---
magyar nyelvű
---
22
---
---
III. Könyvrészlet
126
---
---
---
idegen nyelvű
---
42
49
109
magyar nyelvű
---
84
182
285
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
17
---
---
---
idegen nyelvű
---
9
3
6
magyar nyelvű
---
8
18
24
Közlemények összesen (I.-IV.)
264
---
738
Absztrakt3
14
---
0
0
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
58
---
23
54
Összes tudományos közlemény
336
---
761
Hirsch index5
16
---
---
---
Oktatási művek
29
---
---
---
Felsőoktatási művek
29
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
9
5
5
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
20
65
74
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
16
---
---
---
Folyóiratcikk
8
0
0
Könyvek
---
2
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
6
1
1
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
3
---
1
1
További közlemények7
2
1
1
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
179
216
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
131
152
Összes közlemény és összes idézőik
386
---
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2021. máj. 7. 23:40