Tóth Sándor Attila tudományos és oktatói munkásságának összefoglalása
MTMT tudománymetriai táblázat 
Irodalomtudományi Bizottság
MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya (2021.10.24)
Tudományos közlemények
A PhD (illetve kandidátusi) fokozat megszerzése óta (1998)
Összesen
Összes tudományos közlemények száma
74
84
Egyszerzős monográfia
16
18
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
2
2
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
14
16
Két- vagy többszerzős monográfia
0
0
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
0
0
Sajtó alá rendezett tudományos szövegkiadáskötet
5
5
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
2
2
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
3
3
Tanulmánykötet, szerzőként
1
1
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
1
1
Tanulmánykötet, szerkesztőként
5
5
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
5
5
Tudományos művek fordítása
0
0
- mongráfia
0
0
- tanulmány
0
0
- egyéb
0
0
Tanulmány folyóiratban (> 5 oldal)
17
23
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
2
2
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
15
21
Könyvfejezet, konferencia- vagy többszerzős tanulmánykötetben megjelent tudományos közlemény (konferencia-absztraktokat kivéve)
30
31
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
3
3
- idegen nyelvű, hazai kiadású
8
8
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
19
20
Ismertetés, kritika, recenzió (szakfolyóiratban)
0
0
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
0
0
Egyéb tudományos
0
1
- kisebb közlemények (<= 5 oldal)
0
1
- forrásszövegek közzététele, forráskiadás-kötet szerkesztése
0
0
- kiállítási katalógustételek
0
0
- egyéb tudományos közlemények közül idegen nyelvű
0
0
Tudományos közlemények összesen
74
84
Egyéb közlemények
A PhD (illetve kandidátusi) fokozat megszerzése óta (1998)
Összesen
Ismeretterjesztő cikk
0
0
Esszé, népszerű kiadások elő- és utószava, köszöntő, nekrológ stb.
1
1
Tankönyv, felsőoktatási jegyzet
0
0
Fejezet tankönyvben, felsőoktatási jegyzetben
0
0
Szerkesztett tankönyv, szerkesztett felsőoktatási jegyzet
0
0
Összesen
1
1
A közlemények független idézettsége
A PhD (illetve kandidátusi) fokozat megszerzése óta (1998)
Összesen
Folyóiratban
59
72
Idegen nyelvű
1
3
Magyar nyelvű
58
69
Könyvben
31
45
Idegen nyelvű
1
1
Magyar nyelvű
30
44
Könyvrészletben, tanulmányban
49
56
Idegen nyelvű
2
3
Magyar nyelvű
47
53
Disszertációban
12
16
Idegen nyelvű
0
0
Magyar nyelvű
12
16
Egyéb típusú idézők
1
2
Idegen nyelvű
0
0
Magyar nyelvű
1
2
Minden típusú idéző összegezve
152
191
Idegen nyelvű összegezve
4
7
Magyar nyelvű összegezve
148
184
A doktori eljáráshoz szükséges további adatokhoz lásd az Irodalomtudományi Bizottság kiegészítő adatlapját
n.a. = nincs adat
2021. okt. 24. 15:52