MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Bogner Péter adatai (2021.10.22)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
130
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
84
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
8
31
40
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
38
14
36
II. Könyvek
4
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
2
---
---
---
idegen nyelvű
---
2
5
11
magyar nyelvű
---
0
0
0
b) Könyv, szerkesztőként 2
2
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
---
---
magyar nyelvű
---
2
---
---
III. Könyvrészlet
11
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
11
0
0
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
30
---
---
---
idegen nyelvű
---
15
4
10
magyar nyelvű
---
15
0
1
Közlemények összesen (I.-IV.)
175
---
Absztrakt3
153
---
20
28
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
45
---
1
1
Összes tudományos közlemény
373
---
Hirsch index5
20
---
---
---
Oktatási művek
38
---
---
---
Felsőoktatási művek
37
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
1
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
2
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
34
0
0
Oktatási anyag
1
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
0
---
---
---
Folyóiratcikk
0
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
0
---
0
0
További közlemények7
0
0
0
Egyéb szerzőség8
1
---
9
9
Idézők szerkesztett művekre
---
---
3
4
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
22
27
Összes közlemény és összes idézőik
412
---
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2021. okt. 22. 19:03