MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Z. Karvalics László adatai (2022.01.20)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
151
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
5
48
52
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
3
1
1
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
7
3
4
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
136
265
270
II. Könyvek
38
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
18
---
---
---
idegen nyelvű
---
3
51
51
magyar nyelvű
---
15
154
155
b) Könyv, szerkesztőként 2
20
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
---
---
magyar nyelvű
---
19
---
---
III. Könyvrészlet
86
---
---
---
idegen nyelvű
---
14
14
16
magyar nyelvű
---
72
75
76
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
38
---
---
---
idegen nyelvű
---
21
42
51
magyar nyelvű
---
17
21
21
Közlemények összesen (I.-IV.)
313
---
674
697
Absztrakt3
7
---
0
0
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
60
---
13
16
Összes tudományos közlemény
380
---
687
713
Hirsch index5
13
---
---
---
Oktatási művek
6
---
---
---
Felsőoktatási művek
5
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
2
13
14
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
1
72
72
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
2
0
0
Oktatási anyag
1
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
61
---
---
---
Folyóiratcikk
60
21
22
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
1
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
29
---
4
4
További közlemények7
3
0
0
Egyéb szerzőség8
6
---
3
3
Idézők szerkesztett művekre
---
---
18
19
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
244
245
Összes közlemény és összes idézőik
485
---
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2022. jan. 20. 0:26