MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Kovács Gyöngyi adatai (2023.03.29)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások 1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
58
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
4
4
10
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
12
109
140
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
42
321
346
II. Könyvek
15
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
2
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
2
169
175
b) Könyv, szerkesztőként2
13
---
---
---
idegen nyelvű
---
7
---
---
magyar nyelvű
---
6
---
---
III. Könyvrészlet
40
---
---
---
idegen nyelvű
---
10
49
50
magyar nyelvű
---
30
165
175
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
6
---
---
---
idegen nyelvű
---
3
35
36
magyar nyelvű
---
3
44
46
Közlemények összesen (I.-IV.)
119
---
896
978
Absztrakt3
4
---
0
0
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
12
---
12
13
Összes tudományos közlemény
135
---
908
991
Hirsch index5
19
---
---
---
Oktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
4
---
---
---
Folyóiratcikk
3
1
1
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
1
0
1
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
1
---
0
0
További közlemények7
0
0
0
Egyéb szerzőség8
3
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
102
110
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
37
38
Összes közlemény és összes idézőik
143
---
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
¹ A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
² Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
³ Csak a tudományos jellegű absztraktok.
⁴ Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
⁵ A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
⁶ Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
⁷ Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
⁸ Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2023. márc. 29. 19:11