MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Bereczkei Tamás adatai (2022.01.20)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
127
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
65
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
6
29
35
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
56
24
41
II. Könyvek
16
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
8
---
---
---
idegen nyelvű
---
2
4
4
magyar nyelvű
---
6
41
44
b) Könyv, szerkesztőként 2
8
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
---
---
magyar nyelvű
---
8
---
---
III. Könyvrészlet
32
---
---
---
idegen nyelvű
---
2
9
10
magyar nyelvű
---
30
17
19
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
8
---
---
---
idegen nyelvű
---
4
0
0
magyar nyelvű
---
4
0
0
Közlemények összesen (I.-IV.)
183
---
Absztrakt3
103
---
0
3
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
37
---
7
8
Összes tudományos közlemény
323
---
Hirsch index5
27
---
---
---
Oktatási művek
5
---
---
---
Felsőoktatási művek
5
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
1
47
51
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
4
2
2
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
6
---
---
---
Folyóiratcikk
6
2
2
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
1
---
0
0
További közlemények7
0
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
26
30
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
577
593
Összes közlemény és összes idézőik
335
---
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2022. jan. 20. 2:18