Dobos Endre tudományos és oktatási munkásságának összefoglalása
MTA X. Földtudományok Osztálya (2024.04.12)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Összesen
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk2
52
---
---
---
teljes cikk2, nemzetközi folyóiratban
---
10
352
422
teljes cikk, hazai idegen nyelvű folyóiratban
---
23
97
133
teljes cikk, hazai magyar nyelvű folyóiratban
---
19
20
23
II. Könyvek
17
---
---
---
a) Szakkönyv és monográfia
6
---
---
---
Szakkönyv, kézikönyv, idegen nyelvű
---
2
131
71
Szakkönyv, kézikönyv, magyar nyelvű
---
4
0
0
Felsőoktatási tankönyv
---
0
0
0
b) Könyv, tanulmánygyűjtemény szerkesztőként
11
---
---
---
Szerkesztett könyv, idegen nyelvű
---
3
---
---
Szerkesztett könyv, magyar nyelvű
---
8
---
---
Felsőoktatási tankönyv
---
0
---
---
III. Könyvfejezet, szaktanulmány
38
---
---
---
Könyvfejezet, idegen nyelvű
---
16
202
215
Könyvfejezet, magyar nyelvű
---
21
1
3
Tankönyvekbe írt fejezetek
---
1
0
0
IV. Konferenciaközlemény3
124
---
19
31
idegen nyelven
---
61
16
27
magyar nyelven
---
63
3
4
V. Térképek4
2
---
0
0
Tudományos közlemények összesen (I-V.)
231
---
822
969
VI. Egyéb tudományos
78
---
---
---
Egyéb tudományos művek, ide értve a nem teljes folyóiratcikkeket és a nem ismert lektoráltságú folyóiratokban megjelent teljes folyóiratcikkeket is6
---
77
0
0
Szerkesztőségi levelezés, hozzászólások, válaszok
---
0
0
0
Idézettség száma1
---
---
823
970
Hirsch-index1
13
---
---
---
Speciális tudománymetriai adatok
Száma
Első szerzős teljes tudományos közlemények száma
111
WOS és/vagy Scopus-ban referált folyóiratban megjelent tudományos folyóiratcikkek száma5
24
Az utolsó tudományos fokozat (PhD) elnyerése utáni (1998) WOS és/vagy Scopusban referált foyóiratban megjelent tudományos folyóiratcikkek száma5
24
Idézettség WOS és/vagy Scopus-ban referált folyóiratban5
558
Az utolsó tudományos fokozat (PhD) elnyerése utáni (1998) közlemények idézettsége WOS és/vagy Scopus-ban referált folyóiratban5
554
Megjegyzések:
A folyóiratcikkek között soroljuk fel a tematikus térképet.
A könyvfejezethez értjük a lektorált térképmagyarázó és kirándulásvezető egyes fejezetét, leírását.
A szakkönyvhöz értjük a lektorált térképmagyarázót és kirándulásvezetőt.
Az oktatási anyagokat és ismeretterjesztő közleményeket az általános összefoglaló táblázat mutatja. 
Nem teljes cikkhez értjük hozzászólásokat, korrekciókat. Az egyéb tudományos művekhez értjük a nem lektorált terepgyakorlatvezetőt, ismeretterjesztő térképet is.
1A disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva
2 Lektorált folyóiratban megjelent "szakcikk", "összefoglaló cikk", "rövid közlemény", "sokszerzős vagy csoportos szerzőségű közlemény" besorolású közlemények
3 Konferenciaközlemény folyóirat-különszámban, könyvben vagy egyéb konferenciakiadványban
4 Az atlasz, térkép könyvrészletként és az önálló térkép együtt
5 A Web of Science (WOS) és/vagy Scopus ban referált közleményeket az adatbázis-azonosító alapján összesíti a program
6 Az absztrakt besorolású közlemények (Folyóiratcikk/Absztrakt, Könyvrészlet/Absztrakt, Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt) idézetei nem kerülnek beszámolásra sem ebben, sem az "Idézettség száma" sorban
n.a. = nincs adat
2024. ápr. 12. 17:22