MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Dobos Endre adatai (2024.04.17)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások 1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
55
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
12
352
422
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
24
97
133
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
19
20
23
II. Könyvek
18
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
7
---
---
---
idegen nyelvű
---
3
131
142
magyar nyelvű
---
4
0
0
b) Könyv, szerkesztőként2
11
---
---
---
idegen nyelvű
---
3
---
---
magyar nyelvű
---
8
---
---
III. Könyvrészlet
39
---
---
---
idegen nyelvű
---
17
202
215
magyar nyelvű
---
22
1
3
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
124
---
---
---
idegen nyelvű
---
61
16
27
magyar nyelvű
---
63
3
4
Közlemények összesen (I.-IV.)
236
---
822
969
Absztrakt3
54
---
1
6
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
59
---
0
0
Összes tudományos közlemény
349
---
823
975
Hirsch index5
13
---
---
---
Oktatási művek
4
---
---
---
Felsőoktatási művek
1
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
1
0
0
Oktatási anyag
3
---
1
1
Oltalmi formák
2
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
0
---
---
---
Folyóiratcikk
0
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
0
---
0
0
További közlemények7
1
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
0
0
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
157
171
Összes közlemény és összes idézőik
356
---
981
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
¹ A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
² Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
³ Csak a tudományos jellegű absztraktok.
⁴ Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
⁵ A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
⁶ Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
⁷ Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
⁸ Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2024. ápr. 17. 18:27