MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Kovács Lajos adatai (2022.08.12)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
69
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
58
496
631
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
1
5
5
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
10
1
2
II. Könyvek
1
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
1
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
36
42
magyar nyelvű
---
0
0
0
b) Könyv, szerkesztőként 2
0
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
---
---
magyar nyelvű
---
0
---
---
III. Könyvrészlet
2
---
---
---
idegen nyelvű
---
2
2
2
magyar nyelvű
---
0
0
0
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
3
---
---
---
idegen nyelvű
---
2
1
1
magyar nyelvű
---
1
0
0
Közlemények összesen (I.-IV.)
75
---
541
683
Absztrakt3
64
---
2
2
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
54
---
0
0
Összes tudományos közlemény
193
---
543
685
Hirsch index5
16
---
---
---
Oktatási művek
7
---
---
---
Felsőoktatási művek
4
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
1
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
2
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
1
0
0
Oktatási anyag
3
---
0
0
Oltalmi formák
1
---
0
0
Alkotás
1
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
41
---
---
---
Folyóiratcikk
18
1
1
Könyvek
---
1
17
20
További ismeretterjesztő művek
---
22
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
2
---
0
0
További közlemények7
0
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
0
0
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
56
59
Összes közlemény és összes idézőik
245
---
617
765
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2022. aug. 12. 13:44