MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Czajlik Zoltán adatai (2021.09.26)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
53
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
10
78
78
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
32
235
264
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
11
22
23
II. Könyvek
7
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
1
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
1
35
35
b) Könyv, szerkesztőként 2
6
---
---
---
idegen nyelvű
---
6
---
---
magyar nyelvű
---
0
---
---
III. Könyvrészlet
47
---
---
---
idegen nyelvű
---
40
124
149
magyar nyelvű
---
7
33
34
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
13
---
---
---
idegen nyelvű
---
13
48
50
magyar nyelvű
---
0
0
0
Közlemények összesen (I.-IV.)
120
---
575
633
Absztrakt3
9
---
3
3
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
31
---
102
102
Összes tudományos közlemény
160
---
680
738
Hirsch index5
13
---
---
---
Oktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
25
---
---
---
Folyóiratcikk
15
3
3
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
10
11
11
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
0
---
0
0
További közlemények7
0
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
157
162
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
122
123
Összes közlemény és összes idézőik
185
---
973
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2021. szept. 26. 18:00