MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Mészáros Lukács adatai (2022.08.09)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
35
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
6
55
83
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
23
118
223
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
6
25
58
II. Könyvek
4
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
0
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
0
0
0
b) Könyv, szerkesztőként 2
4
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
---
---
magyar nyelvű
---
4
---
---
III. Könyvrészlet
9
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
1
2
magyar nyelvű
---
8
0
8
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
4
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
4
1
11
Közlemények összesen (I.-IV.)
52
---
200
385
Absztrakt3
19
---
6
37
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
34
---
61
113
Összes tudományos közlemény
105
---
267
535
Hirsch index5
13
---
---
---
Oktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
7
---
---
---
Folyóiratcikk
5
1
5
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
2
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
0
---
0
0
További közlemények7
0
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
4
7
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
42
64
Összes közlemény és összes idézőik
112
---
314
611
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2022. aug. 9. 12:56