Makó András szakirodalmi munkásságának összefoglalása
MTA IV. Agrártudományok Osztálya (2022.06.25)
Tudományos és oktatási közlemények1
Közlemények fokozat (Kandidátus) után(1997)
Hivatkozások1 fokozat (Kandidátus) után2(1997)
Közlemények összesen
Hivatkozások1 Összesen
Folyóiratcikk, lektorált szakfolyóiratban, teljes3
79
787
85
800
ebből első vagy utolsó szerző
39
348
45
361
magyar nyelvű cikk
29
94
35
107
magyar nyelvű cikk osztálylistás folyóiratokban
24
76
29
88
idegen nyelvű cikk IF-os szakfolyóiratban
30
571
30
571
idegen nyelvű cikk nem IF-os szakfolyóiratban
20
122
20
122
idegen nyelvű cikk osztálylistás folyóiratokban
15
129
15
129
idegen nyelvű cikk hazai szakfolyóiratban
22
140
22
140
Konferencia közlemény folyóiratban (teljes)
28
---
28
---
magyar nyelvű
17
---
17
---
idegen nyelvű
11
---
11
---
Szakkönyv
2
22
2
22
magyar nyelvű, egy szerzős
0
0
0
0
magyar nyelvű, több szerzős
1
7
1
7
idegen nyelvű, egy szerzős
0
0
0
0
idegen nyelvű, több szerzős
1
15
1
15
Szakkönyv, szerkesztőként
3
---
3
---
magyar nyelvű
3
---
3
---
idegen nyelvű
0
---
0
---
Könyvfejezet
13
23
13
23
magyar nyelvű, egy szerzős
2
3
2
3
magyar nyelvű, több szerzős
9
11
9
11
idegen nyelvű, egy szerzős
0
0
0
0
idegen nyelvű, több szerzős
2
9
2
9
Felsőoktatási tankönyv, jegyzet
0
---
0
---
egy szerzős
0
---
0
---
több szerzős
0
---
0
---
Fejezet felsőoktatási tankönyvben, jegyzetben
1
---
1
---
egy szerzős
1
---
1
---
több szerzős
0
---
0
---
Szerkesztett felsőoktatási tankönyv és/vagy jegyzet
0
---
0
---
Tanulmány- vagy konferenciakötetben megjelent konferencia közlemény (proceedings)
 
77
---
88
---
magyar nyelvű
47
---
54
---
idegen nyelvű
30
---
34
---
Összes tudományos és oktatási közleményeinek száma
203
832
220
845
Tudománymetriai adatok
A tudományos fokozat után (1997)
Összesen
Független hivatkozások száma
520
531
magyar nyelvű
49
57
idegen nyelvű
471
474
hivatkozások nemzetközi adatbázisokban (WoS és/vagy Scopus)4
400
403
Hirsch-index1
---
14
Ismeretterjesztő közlemények száma
1
1
ismeretterjesztő könyvek
0
0
egyéb ismeretterjesztő művek
1
1
Szabadalmak, oltalmak5
Fokozat után (1997)
Összesen
hazai
1
1
külföldi
0
0
Megjegyzések:
1
disszertációk és egyéb típusú hivatkozások nélkül
2
A tudományos fokozat után: a disszertáció benyújtásának éve után
3
A teljes tudományos folyóiratcikkek közé a szakcikk, összefoglaló cikk, rövid közlemény, esszé besorolású folyóirat közlemények kerülnek a nagy nemzetközi adatbázisokban referált folyóiratokban és a IV. osztály listáján szereplő folyóiratokban megjelent (lektorált) és teljes cikkek.
4
A Web of Science-ben (WOS) és a Scopusban szereplő hivatkozások: az adatbázis azonosítókkal megjelölve
5
Az elismert fajták listáját az Osztálynak listán kell beküldeni
n.a. = nincs adat
2022. jún. 25. 3:37