MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Makó András adatai (2022.06.25)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
85
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
28
378
553
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
1
13
17
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
22
67
140
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
34
45
90
II. Könyvek
7
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
3
---
---
---
idegen nyelvű
---
2
41
61
magyar nyelvű
---
1
5
7
b) Könyv, szerkesztőként 2
4
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
---
---
magyar nyelvű
---
4
---
---
III. Könyvrészlet
13
---
---
---
idegen nyelvű
---
2
3
9
magyar nyelvű
---
11
6
14
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
116
---
---
---
idegen nyelvű
---
45
31
61
magyar nyelvű
---
71
56
116
Közlemények összesen (I.-IV.)
221
---
645
Absztrakt3
149
---
1
10
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
103
---
14
26
Összes tudományos közlemény
473
---
660
Hirsch index5
16
---
---
---
Oktatási művek
1
---
---
---
Felsőoktatási művek
1
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
1
0
0
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
1
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
1
---
---
---
Folyóiratcikk
1
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
1
---
0
0
További közlemények7
0
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
2
11
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
149
195
Összes közlemény és összes idézőik
477
---
811
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2022. jún. 25. 3:53