Ripka Géza szakirodalmi munkásságának összefoglalása
MTA IV. Agrártudományok Osztálya (2022.01.19)
Tudományos és oktatási közlemények1
Közlemények fokozat (PhD) után(1997)
Hivatkozások1 fokozat (PhD) után2(1997)
Közlemények összesen
Hivatkozások1 Összesen
Folyóiratcikk, lektorált szakfolyóiratban, teljes3
110
465
132
536
ebből első vagy utolsó szerző
105
452
125
518
magyar nyelvű cikk
32
41
50
64
magyar nyelvű cikk osztálylistás folyóiratokban
32
41
50
64
idegen nyelvű cikk IF-os szakfolyóiratban
21
56
22
60
idegen nyelvű cikk nem IF-os szakfolyóiratban
57
368
60
412
idegen nyelvű cikk osztálylistás folyóiratokban
46
276
47
280
idegen nyelvű cikk hazai szakfolyóiratban
53
307
57
355
Konferencia közlemény folyóiratban (teljes)
1
---
1
---
magyar nyelvű
0
---
0
---
idegen nyelvű
1
---
1
---
Szakkönyv
3
3
3
3
magyar nyelvű, egy szerzős
2
3
2
3
magyar nyelvű, több szerzős
1
0
1
0
idegen nyelvű, egy szerzős
0
0
0
0
idegen nyelvű, több szerzős
0
0
0
0
Szakkönyv, szerkesztőként
5
---
5
---
magyar nyelvű
5
---
5
---
idegen nyelvű
0
---
0
---
Könyvfejezet
10
0
10
0
magyar nyelvű, egy szerzős
5
0
5
0
magyar nyelvű, több szerzős
5
0
5
0
idegen nyelvű, egy szerzős
0
0
0
0
idegen nyelvű, több szerzős
0
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv, jegyzet
0
---
0
---
egy szerzős
0
---
0
---
több szerzős
0
---
0
---
Fejezet felsőoktatási tankönyvben, jegyzetben
0
---
0
---
egy szerzős
0
---
0
---
több szerzős
0
---
0
---
Szerkesztett felsőoktatási tankönyv és/vagy jegyzet
0
---
0
---
Tanulmány- vagy konferenciakötetben megjelent konferencia közlemény (proceedings)
 
2
---
2
---
magyar nyelvű
1
---
1
---
idegen nyelvű
1
---
1
---
Összes tudományos és oktatási közleményeinek száma
131
468
153
539
Tudománymetriai adatok
A tudományos fokozat után (1997)
Összesen
Független hivatkozások száma
268
312
magyar nyelvű
42
49
idegen nyelvű
226
263
hivatkozások nemzetközi adatbázisokban (WoS és/vagy Scopus)4
158
182
Hirsch-index1
---
14
Ismeretterjesztő közlemények száma
47
49
ismeretterjesztő könyvek
0
0
egyéb ismeretterjesztő művek
47
49
Szabadalmak, oltalmak5
Fokozat után (1997)
Összesen
hazai
0
0
külföldi
0
0
Megjegyzések:
1
disszertációk és egyéb típusú hivatkozások nélkül
2
A tudományos fokozat után: a disszertáció benyújtásának éve után
3
A teljes tudományos folyóiratcikkek közé a szakcikk, összefoglaló cikk, rövid közlemény, esszé besorolású folyóirat közlemények kerülnek a nagy nemzetközi adatbázisokban referált folyóiratokban és a IV. osztály listáján szereplő folyóiratokban megjelent (lektorált) és teljes cikkek.
4
A Web of Science-ben (WOS) és a Scopusban szereplő hivatkozások: az adatbázis azonosítókkal megjelölve
5
Az elismert fajták listáját az Osztálynak listán kell beküldeni
n.a. = nincs adat
2022. jan. 19. 17:54