MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Cserny Tibor adatai (2021.11.29)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
40
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
6
32
43
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
13
53
70
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
21
33
35
II. Könyvek
6
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
0
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
0
0
0
b) Könyv, szerkesztőként 2
6
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
---
---
magyar nyelvű
---
6
---
---
III. Könyvrészlet
28
---
---
---
idegen nyelvű
---
17
43
55
magyar nyelvű
---
11
1
1
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
19
---
---
---
idegen nyelvű
---
10
11
24
magyar nyelvű
---
9
8
8
Közlemények összesen (I.-IV.)
93
---
181
236
Absztrakt3
9
---
0
0
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
83
---
20
24
Összes tudományos közlemény
185
---
201
260
Hirsch index5
9
---
---
---
Oktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
4
---
---
---
Folyóiratcikk
2
1
1
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
2
1
1
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
0
---
0
0
További közlemények7
0
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
3
3
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
5
7
Összes közlemény és összes idézőik
189
---
211
272
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2021. nov. 29. 18:31