MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Bozsik Gabriella adatai (2021.05.17)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
21
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
0
0
0
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
21
4
4
II. Könyvek
10
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
1
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
1
0
0
b) Könyv, szerkesztőként 2
9
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
---
---
magyar nyelvű
---
9
---
---
III. Könyvrészlet
19
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
19
11
14
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
4
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
4
2
4
Közlemények összesen (I.-IV.)
54
---
17
22
Absztrakt3
0
---
0
0
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
24
---
4
4
Összes tudományos közlemény
78
---
21
26
Hirsch index5
3
---
---
---
Oktatási művek
10
---
---
---
Felsőoktatási művek
1
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
1
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
9
---
2
2
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
64
---
---
---
Folyóiratcikk
63
1
2
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
1
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
2
---
0
0
További közlemények7
18
0
1
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
7
12
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
0
0
Összes közlemény és összes idézőik
172
---
31
43
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2021. máj. 17. 18:41