Szelestei Nagy László tudományos és oktatói munkásságának összefoglalása
MTMT tudománymetriai táblázat 
Irodalomtudományi Bizottság
MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya (2021.05.16)
Tudományos közlemények
A PhD (illetve kandidátusi) fokozat megszerzése óta (1986)
Összesen
Összes tudományos közlemények száma
204
240
Egyszerzős monográfia
8
8
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
8
8
Két- vagy többszerzős monográfia
0
0
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
0
0
Sajtó alá rendezett tudományos szövegkiadáskötet
5
5
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
2
2
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
3
3
Tanulmánykötet, szerzőként
2
2
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
2
2
Tanulmánykötet, szerkesztőként
7
7
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
7
7
Tudományos művek fordítása
0
0
- mongráfia
0
0
- tanulmány
0
0
- egyéb
0
0
Tanulmány folyóiratban (> 5 oldal)
36
58
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
1
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
36
57
Könyvfejezet, konferencia- vagy többszerzős tanulmánykötetben megjelent tudományos közlemény (konferencia-absztraktokat kivéve)
106
112
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
4
4
- idegen nyelvű, hazai kiadású
2
2
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
100
106
Ismertetés, kritika, recenzió (szakfolyóiratban)
3
3
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
3
3
Egyéb tudományos
37
45
- kisebb közlemények (<= 5 oldal)
37
45
- forrásszövegek közzététele
0
0
- kiállítási katalógustételek
0
0
- egyéb tudományos közlemények közül idegen nyelvű
1
1
Tudományos közlemények összesen
204
240
Egyéb közlemények
A PhD (illetve kandidátusi) fokozat megszerzése óta (1986)
Összesen
Ismeretterjesztő cikk
0
0
Esszé, népszerű kiadások elő- és utószava, köszöntő, nekrológ stb.
1
1
Tankönyv, felsőoktatási jegyzet
0
0
Fejezet tankönyvben, felsőoktatási jegyzetben
0
0
Szerkesztett tankönyv, szerkesztett felsőoktatási jegyzet
0
0
Összesen
1
1
A közlemények független idézettsége
A PhD (illetve kandidátusi) fokozat megszerzése óta (1986)
Összesen
Folyóiratban
129
176
Idegen nyelvű
16
18
Magyar nyelvű
113
158
Könyvben
149
209
Idegen nyelvű
39
47
Magyar nyelvű
110
162
Könyvrészletben, tanulmányban
199
239
Idegen nyelvű
17
21
Magyar nyelvű
182
218
Disszertációban
5
5
Idegen nyelvű
0
0
Magyar nyelvű
5
5
Egyéb típusú idézők
12
19
Idegen nyelvű
2
2
Magyar nyelvű
10
17
Minden típusú idéző összegezve
494
648
Idegen nyelvű összegezve
74
88
Magyar nyelvű összegezve
420
560
A doktori eljáráshoz szükséges további adatokhoz lásd az Irodalomtudományi Bizottság kiegészítő adatlapját
n.a. = nincs adat
2021. máj. 16. 14:47