MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Szelestei Nagy László adatai (2021.05.16)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
91
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
0
0
0
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
91
196
196
II. Könyvek
24
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
14
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
67
69
magyar nyelvű
---
13
116
118
b) Könyv, szerkesztőként 2
10
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
---
---
magyar nyelvű
---
10
---
---
III. Könyvrészlet
99
---
---
---
idegen nyelvű
---
5
3
3
magyar nyelvű
---
94
144
144
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
13
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
0
0
magyar nyelvű
---
12
34
34
Közlemények összesen (I.-IV.)
227
---
560
564
Absztrakt3
0
---
0
0
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
26
---
61
63
Összes tudományos közlemény
253
---
621
627
Hirsch index5
11
---
---
---
Oktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
0
---
---
---
Folyóiratcikk
0
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
9
---
38
41
További közlemények7
0
0
0
Egyéb szerzőség8
1
---
1
1
Idézők szerkesztett művekre
---
---
56
56
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
27
27
Összes közlemény és összes idézőik
263
---
743
752
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2021. máj. 16. 15:01