MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Ulbert József adatai (2022.01.21)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
33
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
1
7
9
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
2
26
26
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
30
104
123
II. Könyvek
3
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
2
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
0
2
magyar nyelvű
---
1
0
0
b) Könyv, szerkesztőként 2
1
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
---
---
magyar nyelvű
---
1
---
---
III. Könyvrészlet
8
---
---
---
idegen nyelvű
---
3
8
10
magyar nyelvű
---
5
10
10
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
8
---
---
---
idegen nyelvű
---
4
0
0
magyar nyelvű
---
4
6
7
Közlemények összesen (I.-IV.)
52
---
161
187
Absztrakt3
3
---
0
0
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
24
---
44
49
Összes tudományos közlemény
79
---
205
236
Hirsch index5
8
---
---
---
Oktatási művek
19
---
---
---
Felsőoktatási művek
13
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
13
59
59
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
6
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
2
---
---
---
Folyóiratcikk
2
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
2
---
0
0
További közlemények7
5
4
4
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
0
0
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
100
102
Összes közlemény és összes idézőik
107
---
368
401
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2022. jan. 21. 0:08