MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Harangi Szabolcs adatai (2021.06.23)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
102
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
64
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
22
132
194
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
16
32
57
II. Könyvek
6
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
3
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
3
8
8
b) Könyv, szerkesztőként 2
3
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
---
---
magyar nyelvű
---
3
---
---
III. Könyvrészlet
18
---
---
---
idegen nyelvű
---
6
100
149
magyar nyelvű
---
12
15
21
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
35
---
---
---
idegen nyelvű
---
15
17
35
magyar nyelvű
---
20
0
0
Közlemények összesen (I.-IV.)
161
---
Absztrakt3
223
---
37
53
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
14
---
135
196
Összes tudományos közlemény
398
---
Hirsch index5
29
---
---
---
Oktatási művek
2
---
---
---
Felsőoktatási művek
2
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
1
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
1
3
3
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
42
---
---
---
Folyóiratcikk
41
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
1
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
0
---
0
0
További közlemények7
0
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
0
0
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
72
98
Összes közlemény és összes idézőik
442
---
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2021. jún. 23. 3:34