MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Bérczi Szaniszló adatai (2021.11.29)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
118
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
40
185
226
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
68
48
58
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
10
1
1
II. Könyvek
46
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
33
---
---
---
idegen nyelvű
---
21
3
3
magyar nyelvű
---
12
9
9
b) Könyv, szerkesztőként 2
13
---
---
---
idegen nyelvű
---
12
---
---
magyar nyelvű
---
1
---
---
III. Könyvrészlet
73
---
---
---
idegen nyelvű
---
63
65
69
magyar nyelvű
---
10
0
0
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
304
---
---
---
idegen nyelvű
---
298
142
160
magyar nyelvű
---
6
0
0
Közlemények összesen (I.-IV.)
541
---
453
526
Absztrakt3
160
---
27
42
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
33
---
2
2
Összes tudományos közlemény
734
---
482
570
Hirsch index5
9
---
---
---
Oktatási művek
7
---
---
---
Felsőoktatási művek
5
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
2
5
5
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
2
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
1
2
2
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
2
---
5
5
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
22
---
---
---
Folyóiratcikk
20
4
4
Könyvek
---
1
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
1
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
0
---
0
0
További közlemények7
5
12
12
Egyéb szerzőség8
1
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
4
4
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
27
28
Összes közlemény és összes idézőik
769
---
541
630
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2021. nov. 29. 19:28