MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Makra László adatai (2021.05.19)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
145
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
67
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
52
203
258
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
26
65
94
II. Könyvek
0
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
0
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
0
0
0
b) Könyv, szerkesztőként 2
0
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
---
---
magyar nyelvű
---
0
---
---
III. Könyvrészlet
30
---
---
---
idegen nyelvű
---
19
18
31
magyar nyelvű
---
11
2
2
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
71
---
---
---
idegen nyelvű
---
51
40
137
magyar nyelvű
---
20
8
16
Közlemények összesen (I.-IV.)
246
---
Absztrakt3
62
---
26
70
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
63
---
60
108
Összes tudományos közlemény
371
---
Hirsch index5
25
---
---
---
Oktatási művek
9
---
---
---
Felsőoktatási művek
4
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
4
6
6
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
5
---
4
4
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
76
---
---
---
Folyóiratcikk
55
8
13
Könyvek
---
2
12
18
További ismeretterjesztő művek
---
19
13
13
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
22
---
1
1
További közlemények7
15
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
0
0
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
Összes közlemény és összes idézőik
493
---
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2021. máj. 19. 4:36