MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Führer Ernő adatai (2022.10.03)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
86
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
14
177
279
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
13
73
116
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
59
112
152
II. Könyvek
16
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
5
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
8
8
magyar nyelvű
---
4
21
32
b) Könyv, szerkesztőként 2
11
---
---
---
idegen nyelvű
---
4
---
---
magyar nyelvű
---
7
---
---
III. Könyvrészlet
47
---
---
---
idegen nyelvű
---
11
20
28
magyar nyelvű
---
36
21
25
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
44
---
---
---
idegen nyelvű
---
14
13
32
magyar nyelvű
---
30
19
28
Közlemények összesen (I.-IV.)
193
---
464
700
Absztrakt3
32
---
12
16
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
40
---
29
50
Összes tudományos közlemény
265
---
505
766
Hirsch index5
13
---
---
---
Oktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
4
---
---
---
Folyóiratcikk
3
1
2
Könyvek
---
1
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
27
---
1
1
További közlemények7
0
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
3
5
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
101
105
Összes közlemény és összes idézőik
296
---
611
879
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2022. okt. 3. 1:15