MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Bakacsi Gyula adatai (2023.03.23)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások 1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
35
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
7
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
3
17
18
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
25
133
140
II. Könyvek
21
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
13
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
13
380
383
b) Könyv, szerkesztőként2
8
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
---
---
magyar nyelvű
---
7
---
---
III. Könyvrészlet
39
---
---
---
idegen nyelvű
---
7
524
524
magyar nyelvű
---
32
24
27
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
9
---
---
---
idegen nyelvű
---
6
9
11
magyar nyelvű
---
3
10
10
Közlemények összesen (I.-IV.)
104
---
Absztrakt3
2
---
0
0
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
36
---
38
41
Összes tudományos közlemény
142
---
Hirsch index5
16
---
---
---
Oktatási művek
8
---
---
---
Felsőoktatási művek
7
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
5
41
44
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
2
0
0
Oktatási anyag
1
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
0
---
---
---
Folyóiratcikk
0
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
8
---
1
2
További közlemények7
2
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
101
103
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
275
277
Összes közlemény és összes idézőik
160
---
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
¹ A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
² Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
³ Csak a tudományos jellegű absztraktok.
⁴ Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
⁵ A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
⁶ Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
⁷ Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
⁸ Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2023. márc. 23. 17:08