MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Köllő János adatai (2022.06.29)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
48
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
12
48
55
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
1
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
35
333
342
II. Könyvek
70
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
59
---
---
---
idegen nyelvű
---
35
189
196
magyar nyelvű
---
24
132
132
b) Könyv, szerkesztőként 2
11
---
---
---
idegen nyelvű
---
3
---
---
magyar nyelvű
---
8
---
---
III. Könyvrészlet
174
---
---
---
idegen nyelvű
---
88
123
124
magyar nyelvű
---
86
194
197
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
4
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
47
47
magyar nyelvű
---
3
18
18
Közlemények összesen (I.-IV.)
296
---
Absztrakt3
1
---
2
2
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
30
---
23
24
Összes tudományos közlemény
327
---
Hirsch index5
18
---
---
---
Oktatási művek
1
---
---
---
Felsőoktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
1
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
2
---
---
---
Folyóiratcikk
1
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
1
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
12
---
11
11
További közlemények7
1
0
0
Egyéb szerzőség8
11
---
2
2
Idézők szerkesztett művekre
---
---
72
73
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
82
84
Összes közlemény és összes idézőik
354
---
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2022. jún. 29. 20:24