Mizsey Péter tudományos és oktatási munkásságának összefoglalása
MTA VII. Kémiai Tudományok Osztályának táblázata (2022.01.18)
Tudományos közlemények
Az utolsó tudományos fokozat megszerzése óta (1991)
Összesen
1.0 Összes közleményeinek1 száma (1.1 - 1.7 sorok összege)
240
262
1.1 Közlemények SCI referált folyóiratokban
120
129
Ebből levelező szerzőként
2
2
Ebből egy szerzős közlemény
2
3
1.2 Közlemények magyar nyelvű folyóiratokban
18
18
Ebből levelező szerzőként
0
0
Ebből egy szerzős közlemény
1
1
1.3 Megadott alapszabadalmak száma
2
2
1.4 Közlemény egyéb nemzetközi folyóiratokban
12
12
1.5 Közlemény egyéb magyar nyelvű folyóiratokban
0
0
1.6 Kongresszusi kiadványban (proceedings: teljes munka, nem rövid kivonat)
73
86
1.7 Összefoglaló művek
15
15
Összefoglaló cikk idegen nyelvű
2
2
Összefoglaló cikk magyar nyelvű
0
0
önálló könyv
0
0
könyvfejezet
4
4
szerkesztett könyv
5
5
felsőoktatási tankönyv
2
2
felsőoktatási tankönyvfejezet
2
2
Tudománymetriai adatok
i, H
Összes dolgozat idézettsége2, önhivatkozás nélkül (i)
Szabadalmak idézettsége2, önhivatkozás nélkül (i)
0
Könyvfejezeteinek idézettsége2, önhivatkozás nélkül (i)
0
Speciális adatok
Adat
Az összes %-ában
Az utolsó tudományos fokozat (PhD) utáni (1991) közlemények száma
235
---
Magyar nyelven megjelent közlemények száma és részaránya az összes közlemény százalékában
57
22,18%
Az öt legmagasabb független idézettségű közlemény idézettségi száma3
457
---
Hirsch-index3
25
---
Megjegyzések:
Az alapszabadalmak és a nemzeti variációk adatait  a pályázók közvetlenül közvetlenül nyújthatják be.
A válogatott közlemények listáit közvetlenül kell csatolni a doktori pályázatokhoz.
1
Teljes tudományos közlemények az MTA doktori eljárásban (részletek)
2
Hivatkozások (idézések) a disszertáció és egyéb típusúak nélkül
3
Disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül
n.a. = nincs adat
2022. jan. 18. 14:27