MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Szanyi Miklós adatai (2022.07.01)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
48
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
18
159
176
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
4
44
47
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
26
150
156
II. Könyvek
69
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
60
---
---
---
idegen nyelvű
---
47
173
185
magyar nyelvű
---
13
60
61
b) Könyv, szerkesztőként 2
9
---
---
---
idegen nyelvű
---
5
---
---
magyar nyelvű
---
4
---
---
III. Könyvrészlet
54
---
---
---
idegen nyelvű
---
36
71
72
magyar nyelvű
---
18
21
22
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
11
---
---
---
idegen nyelvű
---
9
13
14
magyar nyelvű
---
2
1
1
Közlemények összesen (I.-IV.)
182
---
692
734
Absztrakt3
1
---
0
0
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
25
---
27
27
Összes tudományos közlemény
208
---
719
761
Hirsch index5
15
---
---
---
Oktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
6
---
---
---
Folyóiratcikk
3
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
3
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
8
---
2
2
További közlemények7
0
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
15
15
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
203
205
Összes közlemény és összes idézőik
222
---
939
983
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2022. júl. 1. 3:18