MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Bencsik Andrea adatai (2021.08.01)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
125
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
43
424
428
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
2
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
6
42
43
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
74
78
84
II. Könyvek
12
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
11
---
---
---
idegen nyelvű
---
5
4
5
magyar nyelvű
---
6
74
79
b) Könyv, szerkesztőként 2
1
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
---
---
magyar nyelvű
---
0
---
---
III. Könyvrészlet
58
---
---
---
idegen nyelvű
---
21
17
19
magyar nyelvű
---
37
24
33
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
169
---
---
---
idegen nyelvű
---
90
97
113
magyar nyelvű
---
79
22
32
Közlemények összesen (I.-IV.)
364
---
782
836
Absztrakt3
12
---
0
0
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
188
---
54
66
Összes tudományos közlemény
564
---
836
902
Hirsch index5
11
---
---
---
Oktatási művek
21
---
---
---
Felsőoktatási művek
19
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
16
27
28
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
3
1
1
Oktatási anyag
2
---
1
1
Oltalmi formák
1
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
4
---
---
---
Folyóiratcikk
0
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
4
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
12
---
0
0
További közlemények7
0
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
0
0
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
211
242
Összes közlemény és összes idézőik
602
---
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2021. aug. 1. 6:51