MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Nemes Nagy József adatai (2024.05.17)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások 1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
88
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
4
54
54
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
1
3
3
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
6
30
30
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
77
965
971
II. Könyvek
24
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
14
---
---
---
idegen nyelvű
---
2
0
0
magyar nyelvű
---
12
892
893
b) Könyv, szerkesztőként2
10
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
---
---
magyar nyelvű
---
9
---
---
III. Könyvrészlet
85
---
---
---
idegen nyelvű
---
16
142
142
magyar nyelvű
---
69
656
658
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
21
---
---
---
idegen nyelvű
---
6
3
3
magyar nyelvű
---
15
51
51
Közlemények összesen (I.-IV.)
218
---
Absztrakt3
1
---
4
4
Kutatási adat
1
0
0
További tudományos művek4
32
---
139
139
Összes tudományos közlemény
252
---
Hirsch index5
27
---
---
---
Oktatási művek
10
---
---
---
Felsőoktatási művek
7
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
4
23
23
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
3
24
24
Oktatási anyag
3
---
4
4
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
10
---
---
---
Folyóiratcikk
9
2
2
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
1
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
3
---
0
0
További közlemények7
2
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
124
124
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
616
616
Összes közlemény és összes idézőik
277
---
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
¹ A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
² Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
³ Csak a tudományos jellegű absztraktok.
⁴ Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
⁵ A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
⁶ Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
⁷ Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
⁸ Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2024. máj. 17. 20:49