MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Jeszenszky Géza adatai (2023.03.23)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások 1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
180
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
10
26
27
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
7
2
2
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
50
43
44
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
113
47
49
II. Könyvek
12
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
9
---
---
---
idegen nyelvű
---
3
4
4
magyar nyelvű
---
6
139
139
b) Könyv, szerkesztőként2
3
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
---
---
magyar nyelvű
---
2
---
---
III. Könyvrészlet
40
---
---
---
idegen nyelvű
---
15
41
41
magyar nyelvű
---
25
25
26
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
5
---
---
---
idegen nyelvű
---
2
6
6
magyar nyelvű
---
3
0
0
Közlemények összesen (I.-IV.)
237
---
333
338
Absztrakt3
0
---
0
0
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
86
---
14
16
Összes tudományos közlemény
323
---
347
354
Hirsch index5
9
---
---
---
Oktatási művek
2
---
---
---
Felsőoktatási művek
2
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
2
3
3
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
18
---
---
---
Folyóiratcikk
17
2
2
Könyvek
---
1
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
21
---
2
2
További közlemények7
0
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
8
8
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
57
57
Összes közlemény és összes idézőik
364
---
419
426
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
¹ A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
² Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
³ Csak a tudományos jellegű absztraktok.
⁴ Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
⁵ A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
⁶ Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
⁷ Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
⁸ Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2023. márc. 23. 2:55