MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Nyéki József adatai (2021.08.02)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
322
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
18
106
134
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
198
101
130
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
106
81
97
II. Könyvek
24
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
10
---
---
---
idegen nyelvű
---
2
8
8
magyar nyelvű
---
8
1
1
b) Könyv, szerkesztőként 2
14
---
---
---
idegen nyelvű
---
4
---
---
magyar nyelvű
---
10
---
---
III. Könyvrészlet
49
---
---
---
idegen nyelvű
---
21
3
3
magyar nyelvű
---
28
12
12
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
106
---
---
---
idegen nyelvű
---
86
81
88
magyar nyelvű
---
20
2
7
Közlemények összesen (I.-IV.)
501
---
395
480
Absztrakt3
58
---
10
12
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
158
---
26
27
Összes tudományos közlemény
717
---
431
519
Hirsch index5
9
---
---
---
Oktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
9
---
---
---
Folyóiratcikk
9
11
11
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
1
---
0
0
További közlemények7
1
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
5
5
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
28
32
Összes közlemény és összes idézőik
728
---
475
567
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2021. aug. 2. 13:26