MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Szentpéteri József adatai (2022.01.21)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
45
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
1
13
18
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
15
91
113
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
29
47
60
II. Könyvek
21
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
1
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
0
0
magyar nyelvű
---
0
0
0
b) Könyv, szerkesztőként 2
20
---
---
---
idegen nyelvű
---
5
---
---
magyar nyelvű
---
15
---
---
III. Könyvrészlet
40
---
---
---
idegen nyelvű
---
10
9
12
magyar nyelvű
---
30
21
32
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
18
---
---
---
idegen nyelvű
---
12
28
44
magyar nyelvű
---
6
48
69
Közlemények összesen (I.-IV.)
124
---
257
348
Absztrakt3
1
---
0
1
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
29
---
21
32
Összes tudományos közlemény
154
---
278
381
Hirsch index5
11
---
---
---
Oktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
17
---
---
---
Folyóiratcikk
9
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
8
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
2
---
0
0
További közlemények7
1
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
128
131
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
2
2
Összes közlemény és összes idézőik
174
---
408
514
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2022. jan. 21. 6:06