MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Komlósiné Knipf Erzsébet adatai (2021.11.30)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
41
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
14
20
20
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
21
39
42
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
6
36
39
II. Könyvek
14
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
3
---
---
---
idegen nyelvű
---
3
39
39
magyar nyelvű
---
0
0
0
b) Könyv, szerkesztőként 2
11
---
---
---
idegen nyelvű
---
11
---
---
magyar nyelvű
---
0
---
---
III. Könyvrészlet
65
---
---
---
idegen nyelvű
---
56
105
108
magyar nyelvű
---
9
4
4
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
28
---
---
---
idegen nyelvű
---
25
73
79
magyar nyelvű
---
3
5
5
Közlemények összesen (I.-IV.)
148
---
321
336
Absztrakt3
0
---
0
0
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
18
---
6
7
Összes tudományos közlemény
166
---
327
343
Hirsch index5
10
---
---
---
Oktatási művek
11
---
---
---
Felsőoktatási művek
9
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
7
22
22
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
2
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
2
---
6
6
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
1
---
---
---
Folyóiratcikk
1
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
1
---
0
0
További közlemények7
2
0
0
Egyéb szerzőség8
1
---
1
1
Idézők szerkesztett művekre
---
---
42
45
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
24
24
Összes közlemény és összes idézőik
182
---
422
441
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2021. nov. 30. 21:08