MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Bodoky Tamás János adatai (2022.06.26)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
72
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
16
286
528
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
18
58
94
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
38
38
101
II. Könyvek
3
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
0
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
0
0
0
b) Könyv, szerkesztőként 2
3
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
---
---
magyar nyelvű
---
2
---
---
III. Könyvrészlet
31
---
---
---
idegen nyelvű
---
18
13
33
magyar nyelvű
---
13
3
4
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
14
---
---
---
idegen nyelvű
---
14
11
27
magyar nyelvű
---
0
0
0
Közlemények összesen (I.-IV.)
120
---
409
787
Absztrakt3
9
---
3
11
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
16
---
14
27
Összes tudományos közlemény
145
---
426
825
Hirsch index5
12
---
---
---
Oktatási művek
1
---
---
---
Felsőoktatási művek
1
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
1
1
2
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
2
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
4
---
---
---
Folyóiratcikk
4
1
1
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
5
---
0
0
További közlemények7
3
0
1
Egyéb szerzőség8
2
---
42
80
Idézők szerkesztett művekre
---
---
0
0
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
12
43
Összes közlemény és összes idézőik
162
---
482
952
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2022. jún. 26. 9:56