Kálmán László tudományos és oktatói munkásságának összefoglalása
MTMT tudománymetriai táblázat 
Irodalomtudományi Bizottság
MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya (2021.10.20)
Tudományos közlemények
A PhD (illetve kandidátusi) fokozat megszerzése óta (1991)
Összesen
Összes tudományos közlemények száma
81
101
Egyszerzős monográfia
8
8
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
4
4
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
4
4
Két- vagy többszerzős monográfia
6
6
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
1
1
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
5
5
Sajtó alá rendezett tudományos szövegkiadáskötet
0
0
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
0
0
Tanulmánykötet, szerzőként
1
1
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
1
1
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
0
0
Tanulmánykötet, szerkesztőként
2
2
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
1
1
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
1
1
Tudományos művek fordítása
3
3
- mongráfia
0
0
- tanulmány
3
3
- egyéb
0
0
Tanulmány folyóiratban (> 5 oldal)
9
16
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
2
4
- idegen nyelvű, hazai kiadású
4
7
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
3
5
Könyvfejezet, konferencia- vagy többszerzős tanulmánykötetben megjelent tudományos közlemény (konferencia-absztraktokat kivéve)
42
54
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
4
8
- idegen nyelvű, hazai kiadású
5
11
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
33
35
Ismertetés, kritika, recenzió (szakfolyóiratban)
3
4
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
1
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
3
3
Egyéb tudományos
7
7
- kisebb közlemények (<= 5 oldal)
7
7
- forrásszövegek közzététele, forráskiadás-kötet szerkesztése
0
0
- kiállítási katalógustételek
0
0
- egyéb tudományos közlemények közül idegen nyelvű
0
0
Tudományos közlemények összesen
81
101
Egyéb közlemények
A PhD (illetve kandidátusi) fokozat megszerzése óta (1991)
Összesen
Ismeretterjesztő cikk
116
116
Esszé, népszerű kiadások elő- és utószava, köszöntő, nekrológ stb.
0
0
Tankönyv, felsőoktatási jegyzet
1
1
Fejezet tankönyvben, felsőoktatási jegyzetben
0
0
Szerkesztett tankönyv, szerkesztett felsőoktatási jegyzet
0
0
Összesen
117
117
A közlemények független idézettsége
A PhD (illetve kandidátusi) fokozat megszerzése óta (1991)
Összesen
Folyóiratban
131
270
Idegen nyelvű
54
134
Magyar nyelvű
77
136
Könyvben
105
178
Idegen nyelvű
27
67
Magyar nyelvű
78
111
Könyvrészletben, tanulmányban
166
268
Idegen nyelvű
47
102
Magyar nyelvű
119
166
Disszertációban
32
51
Idegen nyelvű
11
25
Magyar nyelvű
21
26
Egyéb típusú idézők
2
15
Idegen nyelvű
1
11
Magyar nyelvű
1
4
Minden típusú idéző összegezve
464
828
Idegen nyelvű összegezve
149
363
Magyar nyelvű összegezve
315
465
A doktori eljáráshoz szükséges további adatokhoz lásd az Irodalomtudományi Bizottság kiegészítő adatlapját
n.a. = nincs adat
2021. okt. 20. 19:25