MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Kálmán László adatai (2021.10.20)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
25
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
5
8
8
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
7
23
24
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
13
25
26
II. Könyvek
18
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
15
---
---
---
idegen nyelvű
---
6
2
2
magyar nyelvű
---
9
132
136
b) Könyv, szerkesztőként 2
3
---
---
---
idegen nyelvű
---
2
---
---
magyar nyelvű
---
1
---
---
III. Könyvrészlet
45
---
---
---
idegen nyelvű
---
15
214
228
magyar nyelvű
---
30
284
287
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
12
---
---
---
idegen nyelvű
---
6
21
27
magyar nyelvű
---
6
15
16
Közlemények összesen (I.-IV.)
100
---
724
754
Absztrakt3
1
---
0
0
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
10
---
38
38
Összes tudományos közlemény
111
---
762
792
Hirsch index5
15
---
---
---
Oktatási művek
6
---
---
---
Felsőoktatási művek
1
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
1
19
19
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
5
---
1
1
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
122
---
---
---
Folyóiratcikk
116
24
24
Könyvek
---
5
32
32
További ismeretterjesztő művek
---
1
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
1
---
1
1
További közlemények7
3
2
2
Egyéb szerzőség8
3
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
2
2
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
70
73
Összes közlemény és összes idézőik
246
---
913
946
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2021. okt. 20. 17:02