MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Mezey Gyula adatai (2021.04.15)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
54
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
9
12
12
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
6
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
39
7
7
II. Könyvek
20
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
16
---
---
---
idegen nyelvű
---
3
8
8
magyar nyelvű
---
13
3
3
b) Könyv, szerkesztőként 2
4
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
---
---
magyar nyelvű
---
3
---
---
III. Könyvrészlet
35
---
---
---
idegen nyelvű
---
5
1
1
magyar nyelvű
---
30
1
1
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
27
---
---
---
idegen nyelvű
---
15
1
1
magyar nyelvű
---
12
3
3
Közlemények összesen (I.-IV.)
136
---
36
36
Absztrakt3
3
---
0
0
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
44
---
9
9
Összes tudományos közlemény
183
---
45
45
Hirsch index5
3
---
---
---
Oktatási művek
18
---
---
---
Felsőoktatási művek
17
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
10
8
8
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
7
2
2
Oktatási anyag
1
---
0
0
Oltalmi formák
2
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
0
---
---
---
Folyóiratcikk
0
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
2
---
2
2
További közlemények7
0
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
0
0
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
13
13
Összes közlemény és összes idézőik
205
---
70
70
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2021. ápr. 15. 6:41