MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Farkas Beáta adatai (2023.03.30)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások 1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
32
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
9
182
184
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
1
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
4
26
26
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
18
76
77
II. Könyvek
16
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
8
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
92
95
magyar nyelvű
---
7
51
51
b) Könyv, szerkesztőként2
8
---
---
---
idegen nyelvű
---
3
---
---
magyar nyelvű
---
5
---
---
III. Könyvrészlet
18
---
---
---
idegen nyelvű
---
7
12
12
magyar nyelvű
---
11
21
21
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
15
---
---
---
idegen nyelvű
---
10
18
18
magyar nyelvű
---
5
6
6
Közlemények összesen (I.-IV.)
81
---
484
490
Absztrakt3
4
---
2
2
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
15
---
0
0
Összes tudományos közlemény
100
---
486
492
Hirsch index5
10
---
---
---
Oktatási művek
2
---
---
---
Felsőoktatási művek
2
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
1
1
1
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
1
0
0
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
0
---
---
---
Folyóiratcikk
0
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
11
---
1
1
További közlemények7
1
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
34
34
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
86
86
Összes közlemény és összes idézőik
114
---
608
614
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
¹ A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
² Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
³ Csak a tudományos jellegű absztraktok.
⁴ Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
⁵ A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
⁶ Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
⁷ Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
⁸ Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2023. márc. 30. 10:52