MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
László Gyula adatai (2021.11.30)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
70
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
3
0
0
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
1
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
66
53
66
II. Könyvek
19
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
11
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
11
13
22
b) Könyv, szerkesztőként 2
8
---
---
---
idegen nyelvű
---
3
---
---
magyar nyelvű
---
5
---
---
III. Könyvrészlet
33
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
33
23
24
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
25
---
---
---
idegen nyelvű
---
6
0
0
magyar nyelvű
---
19
1
2
Közlemények összesen (I.-IV.)
147
---
90
114
Absztrakt3
2
---
0
0
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
22
---
13
16
Összes tudományos közlemény
171
---
103
130
Hirsch index5
5
---
---
---
Oktatási művek
51
---
---
---
Felsőoktatási művek
41
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
20
135
142
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
21
14
18
Oktatási anyag
10
---
1
1
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
0
---
---
---
Folyóiratcikk
0
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
11
---
8
8
További közlemények7
1
1
1
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
78
95
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
80
85
Összes közlemény és összes idézőik
234
---
420
480
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2021. nov. 30. 23:49