MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Sümeghy Zoltán adatai (2021.05.08)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
59
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
18
408
477
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
24
96
108
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
17
15
22
II. Könyvek
1
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
0
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
0
0
0
b) Könyv, szerkesztőként 2
1
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
---
---
magyar nyelvű
---
1
---
---
III. Könyvrészlet
6
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
0
0
magyar nyelvű
---
5
0
0
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
34
---
---
---
idegen nyelvű
---
17
23
61
magyar nyelvű
---
17
3
5
Közlemények összesen (I.-IV.)
100
---
545
673
Absztrakt3
20
---
3
3
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
20
---
1
1
Összes tudományos közlemény
140
---
549
677
Hirsch index5
14
---
---
---
Oktatási művek
9
---
---
---
Felsőoktatási művek
5
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
2
7
7
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
3
0
0
Oktatási anyag
4
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
10
---
---
---
Folyóiratcikk
10
5
5
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
0
---
0
0
További közlemények7
2
1
1
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
0
2
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
125
138
Összes közlemény és összes idézőik
161
---
687
830
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2021. máj. 8. 0:15